skip to Main Content

Den ny bestyrelse

DSI BOGENSE HALLERNE har afholdt repræsentantskabsmøde og ordinær generalforsamling

torsdag den 18. april 2024 kl. 19.00 i BOGENSE HALLERNE

Ny formand for DSI Bogense Hallerne

På dagens generalforsamling var der valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ud af de 5 som bestyrelsen består af.
Formand Anne-Katrine Mølgaard genopstillede ikke, der skal lyde en stor tak til hende for et super godt samarbejde igennem årene og for den store indsats hun har ydet for Bogense Hallerne.
Henrik Sunekær Nielsen blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen sammen med Susie Rasmussen og Jan Bendorf.

Bestyrelsen afholdt kort efter generalforsamlingen sluttede et konstituerede bestyrelsesmøde, og Jan Hinrichsen blev ny formand for DSI Bogense Hallerne.
Den øvrige bestyrelse er Kjeld Aurbo Pedersen, Susie Rasmussen, Jan Bendorf og Henrik Sunekær Nielsen.

Lis Wallentin & Palle Andersen blev begge genvalgt som suppleanter.

Som formand blev Hanne Hammond ligeledes genvalgt ligesom Lasse Andersen fortsætter som næstformand for repræsentantskabet.

__________________________

Dagsorden ifølge vedtægterne

Repræsentantskabet sammensættes jfr. §6 af et antal repræsentanter for de foreninger – der er godkendte frivillige og
folkeoplysende foreninger – som løbende benytter Bogense Hallernes faciliteter.

Nedenstående personer er hermed repræsenteret med antal stemmer i DSI Bogense Hallernes repræsentantskab for
2024, baseret på foregående kalenderårs lokaleleje. Hvis andre personer skal have sæde i repræsentantskabet for
2024 end nedenstående skal dette meddeles til Hanne Hammond på mail hannehammond63@gmail.com

Nedenstående foreninger og repræsentanter.
Birgitte Schwabe – BGF Volley
Sara Bang Birkeland – BGF Gymnastik
Gunner Møgelvang – Bogense Tennisklub
Rikke Øxenberg Hansen – Klinte-Grindløse IF
Annelise Schroll Pedersen – Senioridræt
Per Mølgaard – Bogense Badminton
Lasse Andersen – BG&IF Fodbold
Jette Lykke Holm – BG&IF Håndbold
Knud Jensen – BG&IF Bordtennis
Søren Schlüter – Bogense Skole
Hanne Hammond – Bogense Motion
Bjarne Hansen Jæger – Bogense Skytteforening

Back To Top