skip to Main Content
Udstyr til Bogense Hallerne

Takstkatalog for 2022

Leje af hal

Takster for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger:

Leje til idræts- og andet formål:

Haltimepris pr. hal 315,00

For andre ikke godkendte foreninger/brugere:

Leje til idrætsformål:

Haltimepris pr. hal 315,00
Badmintonbane/Tennisbane pr. time pr. prs. 50,00

Leje til halfester, møder, kongresser, udstillinger, koncerter o. lign.:

Timepris pr. hal 400,00

Leje af diverse udstyr

Borde:

Pris pr. stk. 30,00

Stole:

Pris pr. stk. 10,00

Scene:

Pris pr. sceneelement. 50,00

Opsætning/nedtagning af borde, stole og scene ved arrangementer:

Pris pr. time pr. prs.          250,00

Rengøring efter arrangement:

Pris pr. time pr. prs.       250,00

Der afregnes for påbegyndt hele time. Der kan laves individuelle aftaler.

Back To Top