skip to Main Content

ordinær generalforsamling 2024

DSI BOGENSE HALLERNE afholder repræsentantskabsmøde og ordinær generalforsamling

torsdag den 18. april 2024 kl. 19.00 i BOGENSE HALLERNE

Dagsorden ifølge vedtægterne

Repræsentantskabet sammensættes jfr. §6 af et antal repræsentanter for de foreninger – der er godkendte frivillige og
folkeoplysende foreninger – som løbende benytter Bogense Hallernes faciliteter.

Nedenstående personer er hermed repræsenteret med antal stemmer i DSI Bogense Hallernes repræsentantskab for
2024, baseret på foregående kalenderårs lokaleleje. Hvis andre personer skal have sæde i repræsentantskabet for
2024 end nedenstående skal dette meddeles til Hanne Hammond på hannehammond63@gmail.com

Nedenstående foreninger og repræsentanter.
Birgitte Schwabe – BGF Volley
Sara Bang Birkeland – BGF Gymnastik
Gunner Møgelvang – Bogense Tennisklub
Rikke Øxenberg Hansen – Klinte-Grindløse IF
Annelise Schroll Pedersen – Senioridræt
Per Mølgaard – Bogense Badminton
Lasse Andersen – BG&IF Fodbold
Jette Lykke Holm – BG&IF Håndbold
Knud Jensen – BG&IF Bordtennis
Søren Schlüter – Bogense Skole
Hanne Hammond – Bogense Motion
Bjarne Hansen Jæger – Bogense Skytteforening

Back To Top