skip to Main Content
Nye Restriktioner Ift. Covid-19 – Oktober 2020

Nye restriktioner ift. Covid-19 – Oktober 2020

Ift. regeringens udmelding den 23. oktober 2020 forlænges de nuværende restrik­tioner, og samtidig indføres der nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. oktober 2020 (krav om mundbind dog først fra 29. oktober 2020). Det medfører føl­gende restriktioner og anbefalinger på kultur-og idrætsområdet:

 

-Forbud mod at forsamles mere end 10 personer.

-Der er dog en undtagelse for dette for idræts-og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af akti­viteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.

-Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idræts­udøvere.

-Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsam­lingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en scene).

-I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.

-Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitets­centre, biografer, teatre mv.

-Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt for­mål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og stu­dieture.

 

Er I tvivl omkring noget med holdstørrelser, så er det vigtigt, at I også har kontakt til jeres Forbund, da der kan være mange specifikke tolkninger på holdstørrelse og antal kvm, hvor de må udøves på.

 

Skriv eller ring endelig, hvis I har spørgsmål til de nye restriktioner eller andre ting, så kan jeg tage spørgsmålet videre til vores samarbejdspartner Connectsport, som har tæt kontakt til Kulturministeriet.

 

Vi ses i Bogense Hallerne

 

Back To Top